Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17021
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18856
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14670
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)