Έτος: 2019 Βάση: 8303 μόρια NEO TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 1 ετιας)