Έτος: 2019 Βάση: 14506 μόρια NEO TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 1 ετιας)