Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15503
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17877
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12151
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :11.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :19.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)