Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14853
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18070
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10327
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :14.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :23.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 16 ετιας)