Έτος: 2019 Βάση: 11524 μόρια NEO TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 1 ετιας)