Έτος: 2019 Βάση: 9876 μόρια NEO TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 1 ετιας)