Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12500
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :14242
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9447
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :16.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)