Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12703
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14242
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11268
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :10.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)