Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12634
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13593
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11648
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :9.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 16 ετιας)