Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15529
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17108
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13016
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)