Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15422
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17108
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13016
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)