Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16719
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17811
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14315
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 16 ετιας)