Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16710
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17811
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14315
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 15 ετιας)