Έτος: 2019 Βάση: 5826 μόρια NEO TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 1 ετιας)