Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15843
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17796
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13320
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :13.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)