Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15796
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17796
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13320
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :13.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)