Έτος: 2019 Βάση: 4490 μόρια NEO TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 1 ετιας)