Έτος: 2019 Βάση: 5295 μόρια NEO TMHMA ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 1 ετιας)