Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 5223
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :5295
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :5150
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-2.7%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :2.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 2 ετιας)