Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16681
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18162
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14082
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 15 ετιας)