Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16545
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18162
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14082
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 16 ετιας)