Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 16414
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18162
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14082
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :4.5%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :8.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 17 ετιας)