Έτος: 2019 Βάση: 16641 μόρια NEO TMHMA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 1 ετιας)