Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13818
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17138
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9331
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :18.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :28.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)