Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13934
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17138
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9331
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :18.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :28.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)