Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16293
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17394
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15133
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :5.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 15 ετιας)