Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16273
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17394
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15133
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 16 ετιας)