Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13615
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16771
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9179
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :17.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :27.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 15 ετιας)