Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13379
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16842
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :8667
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :19.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :30%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 15 ετιας)