Έτος: 2019 Βάση: 4643 μόρια NEO TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 1 ετιας)