Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15100
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16937
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12738
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :33%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :9.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)