Έτος: 2019 Βάση: 10622 μόρια NEO TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) (Βάσεις 1 ετιας)