Έτος: 2019 Βάση: 13679 μόρια NEO TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 1 ετιας)