Έτος: 2019 Βάση: 8969 μόρια NEO TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 1 ετιας)