Έτος: 2019 Βάση: 15854 μόρια NEO TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 1 ετιας)