Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15993
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18585
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11966
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :11.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :19.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)