Έτος: 2019 Βάση: 11398 μόρια NEO TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 1 ετιας)