Έτος: 2019 Βάση: 13920 μόρια NEO TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 1 ετιας)