Έτος: 2019 Βάση: 4737 μόρια NEO TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (Βάσεις 1 ετιας)