Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14438
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17403
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :9994
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :26.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)