Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14334
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17403
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9994
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :26.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)