Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17452
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18204
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16085
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Βάσεις 15 ετιας)