Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17257
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18205
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15035
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 15 ετιας)