Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17338
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18197
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15506
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)