Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14162
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15143
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12769
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :9.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)