Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17201
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18141
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16062
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :2.7%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 15 ετιας)