Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17226
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18141
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16062
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)