Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 17254
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18141
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :16062
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :2.7%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :4.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)