Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13123
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15194
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11080
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)