Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12912
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15194
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9753
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :12%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)