Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 15438
Η μέγιστη Βάση 14 ετίας :16762
Η ελάχιστη Βάση 14 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 14 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) (Βάσεις 14 ετιας)