Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15175
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16762
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :21.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 15 ετιας)