Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11072
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13458
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :8941
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :12.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :21.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 15 ετιας)