Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18054
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19356
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16385
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :7.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)