Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18165
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19356
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16785
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)