Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17488
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19094
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15345
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)