Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16707
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18845
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13460
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :9.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)