Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16924
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18845
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14264
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :9.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)