Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16503
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18756
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13140
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :10.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)