Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18570
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :19137
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :18014
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)