Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18607
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19137
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18033
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)