Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15969
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18056
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14188
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :13.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 16 ετιας)