Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16051
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18056
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14188
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :13.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 15 ετιας)