Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 9594
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :12529
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :6537
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :59.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :34.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 16 ετιας)