Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 9798
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :12529
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :6582
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :59.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :21.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 15 ετιας)