Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17420
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18326
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16811
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)