Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13939
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16800
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :8080
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :22.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 16 ετιας)