Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16117
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17656
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14082
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)